درس گفتار از فارس خوانی تا فارسی دانی

درس گفتار از فارس خوانی تا فارسی دانی

انجمن اهل قلم شهرستان رامسر برگزار می کند:

از فارسی خوانی تا فارسی دانی

چگونه درس بنویسیم نشستی با حضور : استاد عباس عبدالله پور

درس گفتار ها

Section Sub Title
درس گفتارها
درس گفتارها
درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتارها

درس گفتار زبان های نخستین ایرانی با ارایه جناب خشایار بهاری

درس گفتار زبان های نخستین ایرانی با ارایه جناب خشایار بهاری

درس گفتار زبان های نخستین ایرانی با ارایه جناب خشایار بهاری

درس گفتار زبان های نخستین ایرانی با ارایه جناب خشایار بهاری

درس گفتار زبان های نخستین ایرانی با ارایه جناب خشایار بهاری

درس گفتار زبان های نخستین ایرانی با ارایه جناب خشایار بهاری

درس گفتار با ارایه جناب امیر سمامی

دوره آموزشی ده جلسه ای مکالمه زبان انگلیسی زنده یاد استاد سید مهدی منصوری

دوره آموزشی ده جلسه ای مکالمه زبان انگلیسی زنده یاد استاد سید مهدی منصوری

کارگاه داستان نویسی

اردیبهشت 2, 1401

آیین رونمایی از کتاب سلوک شعر دکتر محمود فلکی

اردیبهشت 2, 1401

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.