انجمن اهل قلم
شهرستان رامسر N.G.O

تاسیس 1379

5545/6

کتاب های انجمن اهل قلم رامسر

بر ما شکیبایی و دانش است ***** ز دانش روان‌ها پر از رامش است 
شکیبایی از ما نشاید ستد ***** نه کس را ز دانش رسد نیز بد

اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن

مدیریت انجمن
نادیا نداوی
روابط عمومی و آگاهی رسانی
محمدعلی جهانبخش
رییس هیآت مدیره
جلیل غدیری
دبیر انجمن
رحمان سروش
بازرس انجمن
حمیدرضا ذبیحی
خزانه دار
یزدان موسی پور
نایب رییس انجمن

ناشران رامسری عضو انجمن

به مدیریت جناب جلیل غدیری

انتشارات هنر پارینه به مدیریت جناب امیر سمامی

انتشارات بته جقه

نشست مجمع عمومی سالانه انجمن اهل قلم شهرستان رامسر

نشست های انجمن

هشتمین همایش نویسندگان رامسر، 21 تیر ماه 1401 خورشیدی

همایش های سالانه انجمن برای معرفی آثار منتشر شده اعضای گرامی در همان سال
هشتمین همایش بزرگ نویسندگان انجمن اهل رامسر  سه شنبه 21 تیر ماه 1401 خورشیدی

هفتمین همایش نویسندگان رامسر،شانزدهم اسفند هزار و سیصد و نود و هفت

همایش های سالانه انجمن برای معرفی آثار منتشر شده اعضای گرامی در همان سال
زهرا رحیمی پاشاکی
الهه برزگر
یزدان موسی پور
الهه خمیری
زمان باقرزاده وشکی
محمد علی جهانبخش
هفتمین همایش بزرگ نویسندگان انجمن اهل رامسر شانزدهم اسفند هزار و سیصد و نود و هفت
نادیا نداوی
میثم نواییان
محبوبه ابراهیمیان
امیر سمامی
جلیل غدیری
نسرین فرزام نیا

آیین های رونمایی و جشن امضا کتاب

رونمایی از کتاب آ موزش ضربی عروض اثر جناب جلیل غدیری

رونمایی از کتاب آ موزش ضربی عروض اثر جناب جلیل غدیری

رونمایی از کتاب قصه های شایسته اثر بانو شایسته امیری

رونمایی کتاب خانه ای که در نداشت اثر بانو الهه برزگر

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب بوی کشک مادر بزرگ جناب صالح زمانی

رونمایی از کتاب واژه های شکسته اثر بانو شبنم جوری

رونمایی از کتاب واژه های شکسته اثر بانو شبنم جوری

رونمایی از کتاب واژه های شکسته اثر بانو شبنم جوری

رونمایی از کتاب آنومی و بزرگ اندازه ها اثر الهه برزگر

کتابخانه های صنفی زیر نظارت انجمن اهل قلم شهرستان رامسر

نشست های هفتگی گفتگو با اهل قلم

نشست ها و گردهمایی ها
نادیا نداوی
علیرضا حیاتبخش
مریم خداپرست
جلبل غدیری
آرمین گلی
دکتر رحمان سروش
رحمان سروش
سهراب ثابت قدم
متین احمدنژاد
فرامرز کوچکی زاد
نسرین فرزام نیا
فرشته شفقت
وحیده فاضلی پور
محمود طالش کاظمی
جهانگیر انتظامی
الهه برزگر
زهره علی اسماعیلی
مرتضی مبلغی
سید مهدی سجادی
صفرعلی اوجانی
سعیده السادات فضلوی
محمد قاسم لیماکشی
دلارام مسگرانکریمی
محمد طهوری راد
فاطمه خان رمکی
علی یعقوبی

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر چهارشنبه با اهل قلم

عصر یکشنبه با اهل قلم

رجب افشنگ
سید نورالدین اکرامی
سید حسین روحانی
مهدی گازر
یحیی خلعت بری
یزدان موسی پور
علیرضا یوسف سجادی
فاطمه قربانپور
منصور اعلمی فر
یدالله فلکی مقدم
عباس کمالی نژاد
قاسم شهبازی
میثم نواییان
زهرا رحیمی پور پاشاکی
حشمت الله آقتومان
علی خلخالی
حبیب الله مشایخی
افشین معشوری
عباس پناهی
امیر حسین اسفندیاری
عزیز عیسی پور
زمان باقرزاده وشکی
عمران حشمتی
مینو وکیل نژاد
سید علی الهی نیا

نشست های نقد و بررسی کتاب

نشست ها و گردهمایی ها